V5 (S:3 360/O:143 317/P:189 298)  

Boden

Första start: 18:30

Weather

-4 ºC

Vind: E, 1.4 m/s

Lopp 5

2140 V 

1a: 50 000 kr

VP Tv Trio Komb V5-4 (K:0.86) EnloppO:72 337 (U20:07/S19:59/C20:01)

Nr Häst Kusk Ä Tränare F Distans S Skor Vagn E% V P Rank O Kl R KmT
1 Slått Zirkona S:6 Hol Li Hol Li 2140:1 VA 1.0 88.4 15.4 10 D
2 Troll Odin V:9 Eri Je Wah Kl 2140:2 VA 17.0 5.0 1.9 100 A 2
3 Ängsfreja S:11 Bod Ma Joh Ra 2140:3 VA 1.9 45.6 8.2 9 D
4 Torbjörn Rock R.E. V:7 Eri Le Eit Ra 2140:4 VA 1.0 89.2 15.4 11 D
5 Hamjakken V:7 Söd Kr Lin An 2160:1 VA 2.5 33.9 5.6 7 D
6 Klocksve Adrian V:12 Eri Sa Joh Ra 2160:2 VA 12.1 7.0 2.4 55 B 1 1.29,8
7 Snabb V:7 Nil IM Nil IM 2160:3 VA 6.4 13.3 3.5 25 C
8 Dalknösemma S:6 Lin An Lin An 2160:4 VA 1.0 84.2 10.8 24 C
9 Stjärnstorm V:5 For Mi Nyb To 2180:1 VA 21.4 4.0 2.0 88 A
10 Nygaards Solan V:6 Mar La Mar La 2180:2 VA 1.1 77.5 8.3 8 D
11 Lövabos Lukas V:6 Ala Ja Gus An 2180:3 VA 2.6 32.5 6.9 12 D
12 Gullpål V:11 Sär Jo Eit Ev 2180:4 VA 0.9 93.1 17.8 3 D
13 Guli Kajsa S:4 Lin OA Gäl Ma 2180:5 VA 26.6 3.2 1.5 70 B
14 Hornnes Tore* V:11 Öst Jo Häg Pe 2200:1 VA 2.7 31.6 4.7 23 C
15 Vindbläsen S:13 Tuu Ra Tuu Ra 2200:2 VA 2.0 43.2 8.5 5 D 3