V4 (S:1 950/O:80 879/P:108 881V5 (S:2 963/O:126 788/P:178 548)  

Oviken

Första start: 14:00

Weather

27 ºC

Vind: S, 4.0 m/s

Lopp 7

2100 V 

1a: 20 000 kr

VP Tv Trio Komb V4-2 (K:0.21) V5-5 (K:1.24) EnloppO:62 782 (U16:29/S16:23/C16:25)

Nr Häst Kusk Ä Tränare F Distans S Skor Vagn E% V P Rank O Kl R KmT
1 Florens V.J. S:8 Joh JO Joh JO 2100:1 VA 2.0 42.7 5.6 19 D
2 Tobeanunorasinner S:6 Ekl Bo Gus An 2100:2 VA 5.1 16.6 3.6 29 D
3 Madame Mim S:5 Sko Ro Sko Ro 2100:3 VA 27.4 3.1 1.7 91 A
4 Gobos Nightwish S:10 Jon Id Jon Id 2100:4 VA 2.1 40.5 10.0 7 D
5 Tjinona Indika S:5 Edl Jo Edl Jo 2100:5 VA 2.4 36.0 4.4 22 D
6 Bird Parker V:8 Åbe JO Nys HE 2120:1 VA 4.7 17.9 4.8 20 D
7 Ranch Pronto* V:9 Sku Ta Sku Ta 2120:2 VA 9.7 8.8 2.0 73 B 2
8 Comte Godiva V:7 Sve He Pih Ma 2120:3 VA 25.4 3.3 1.6 100 A 3
9 Devs Daredevil V:10 Lil Ma Per Jo 2120:4 VA 1.8 46.0 7.7 25 D
10 Mister Selfie V:7 Arp Ma Hal Ja 2120:5 VA 1.6 53.0 9.0 53 C
11 Calibrate V:9 Jon MO Jon MO 2120:6 VA 16.6 5.1 1.9 78 B 1 1.16,8
12 Aldorassa V:10 Sah Fr Nor Fr 2120:7 VA 1.2 69.9 11.4 16 D