V4 (S:20 202/O:777 929/P:1 052 146V65 (S:126 615/O:3 966 665/P:3 966 665/J:984 870/V:1 453 670)  

Årjäng

Första start: 12:20

Weather

23 ºC

Vind: S, 1.9 m/s

Lopp 4

1640 V 

1a: 30 000 kr

VP Tv Trio Komb V4-1 (K:1.71) V65-3 (K:2.01) EnloppO:205 700 (U13:37/S13:30/C13:32)

Nr Häst Kusk Ä Tränare F Distans S Skor Vagn E% V P Rank O Kl R KmT
1 N.O.Dröm S:7 Iva Mo Möl Bo 1640:1 VA 8.6 9.8 2.2 57 C 3
2 Snuppa H.B.* S:7 Jak Ma Han Bj 1640:2 VA 4.2 20.1 4.0 15 D
3 Arja Oda* S:8 Han LM Ste Bj 1640:3 VA 15.4 5.5 1.7 54 C
4 Drömsaga S:10 Lin Kr Edq Pe 1640:4 VA 1.2 71.1 11.1 6 D
5 Sirrah* S:5 Ant Ca Wil Ru 1640:5 VA 52.0 4.2 15:40, 23/06
6 Fjord Stina S:5 Nil PL Böh Re 1640:6 VA 1.3 67.4 10.6 11 D
7 Tors Spik V:7 Hor To Mik TO 1660:1 VA 1.1 77.5 11.0 9 D
8 Basisten V:5 Gru Pe Gru Pe 1660:2 VA 30.3 2.8 1.3 79 B 1 1.25,5
9 Troll N.O. V:8 Goo Bj Lju Le 1660:3 VA 4.2 20.4 3.6 13 D
10 Jojo Dox V:9 Nil Ju Ric Bj 1660:4 VA 1.0 87.9 16.3 5 D
11 Svein Frost* H:4 Mjö JR Mjö JR 1660:5 VA 30.9 2.7 1.4 100 A 2
12 Granli Blesen* V:6 Sag OA Sag OA 1660:6 VA 1.9 44.7 7.0 12 D