V64 (S:188 518/O:8 005 220/P:8 205 699/J:0/V:1 902 799)  

Axevalla

Första start: 17:20

Weather

24 ºC

Vind: NNW, 3.2 m/s

Lätt bana

Lopp 8

2140 V 

1a: 100 000 kr

VP Tv Trio Komb V64-2 (K:1.12) EnloppO:604 719 (U20:03/S19:56/C19:59)

Nr Häst Kusk Ä Tränare F Distans S Skor Vagn E% V P Rank O Kl R KmT
1 Sourire Frö H:3 Hen Ja Årm Je 2140:1 VA 16.7 5.1 2.3 46 C
2 Zack Wind V:6 Jak Ma Jon An 2140:2 VA 16.6 5.1 1.8 87 A
3 Carlos Lennon V:5 Lin Kr Kar So 2140:3 VA 1.4 59.3 10.1 17 D 3
4 Bolt Challenger* V:4 Gun MT Ols DL 2140:4 VA 1.1 76.7 11.5 19 D
5 Procedure Turn V:5 Sch An Sto AK 2140:5 VA 0.8 106.2 15.0 13 D
6 G.K.Tetris H:4 Ham An Ham Bj 2140:6 VA 2.1 40.5 7.2 53 B
7 Gateruds Kashmir V:7 Adi Er Pet Em 2160:1 VA 7.8 10.8 2.8 58 B
8 Mellby Empire V:8 Nik Ma Fra An 2160:2 VA 1.2 68.8 8.4 19 D
9 Dali Pagadi V:6 Unt Jo Arn Pe 2160:3 VA 18.6 4.6 1.9 81 A 2
10 Biccs Avalon V:5 Ekl An Olo Co 2160:4 VA 5.2 16.3 3.8 37 C
11 Digital Ocean V:6 Hel Si Skö St 2160:5 VA 0.8 100.6 13.1 13 D
12 Harri K. V:9 Sve Jo Hol Ma 2160:6 VA 1.4 59.5 10.5 8 D
13 Master Sea V:6 And MJ Söd He 2160:7 VA 0.9 96.9 18.0 8 D
14 Donovan Hall V:7 Pie Dw Fyh Li 2160:8 VA 0.5 173.2 22.2 9 D
15 Oxidizer V:6 Ohl Ul Per Da 2180:1 VA 24.8 3.4 1.6 100 A 1 1.13,3