V5 (S:14 732/O:600 657/P:600 657)  

Kalmar

Första start: 12:20

Weather

25 ºC

Vind: SSE, 3.9 m/s

Lätt bana

Lopp 5

2140 A 

1a: 20 000 kr

VP Tv Trio Komb V5-1 (K:11.87) EnloppO:178 030 (U13:55/S13:46/C13:48)

Nr Häst Kusk Ä Tränare F Distans S Skor Vagn E% V P Rank O Kl R KmT
1 Jameson River H:4 Osc Ke Dah Ma 2140:1 VA 10.3 2.2 10:13, 22/07
2 Maestro Michel V:4 Boe Sö Boe Ev 2140:1 VA 13.8 6.1 1.8 41 B
3 Amiral Lima V:4 Eri Ki Wae Jo 2140:2 VA 7.0 12.1 2.5 26 C 2
4 Teton Specialhonor H:4 Sam Ol Sam Ol 2140:3 VA 4.9 17.5 3.0 36 B
5 Mellby Indigo V:4 Per St Ber Ro 2140:4 VA 50.7 1.7 1.2 100 A 1 1.15,2
6 Listas Ice Glide S:6 Eri Ch Ber Bj 2140:5 VA 1.7 48.6 9.0 17 C 3
7 Hera du Nord S:4 Wal Ma Lug Co 2140:6 VA 8.0 10.7 2.6 20 C
8 Cemma T.T. S:4 Per Fr Per Fr 2140:7 VA 2.2 38.8 6.8 9 D
9 I do it for You V:6 Ott Da Ohl Li 2140:9 VA 1.8 47.9 7.4 7 D
10 Mamsell Wood S:5 Kar Ra Kar Ra 2140:10 AM 1.6 53.2 7.1 8 D
11 Lucky di Quattro V:3 Unt Jo Unt Jo 2140:11 VA 7.5 11.3 2.4 32 B
12 Bachelor Girl S:5 Knu An Kar Ma 2140:12 VA 0.7 114.8 13.1 8 D