V64 (S:154 773/O:4 976 077/P:5 626 100/J:0/V:1 047 367)  

Eskilstuna

Första start: 18:20

Weather

4 ºC

Vind: WSW, 4.0 m/s

Lopp 4

2140 V 

1a: 30 000 kr

VP Tv Trio Komb V64-1 (K:12.64) EnloppO:260 997 (U19:38/S19:29/C19:31)

Nr Häst Kusk Ä E% Tränare F Distans S Skor Vagn V P Rank O Kl R KmT
1 Ottens Hero H:4 Ohl Ul 64.4 Red Da 2140:1 VA 1.3 1.0 100 A 1 1.16,9
2 Beanie Farin V:7 Wes Jö 1.7 Mar Je 2140:2 VA 50.7 5.2 3 D
3 Nyxian V:5 Lin CP Saa Sa 2140:3 VA 14.4 1.9 10:23, 23/02
4 Perfect Storm* V:4 For Mi 4.9 Irr Jo 2140:3 VA 17.5 2.4 16 C
5 Arrow Avon V:7 Lib He 0.6 Jon Ul 2160:1 VA 147.8 16.3 5 D
6 Jaguar C.Boko V:5 Als Ol 7.7 Als Ol 2160:2 VA 11.0 1.8 24 B 3
7 Filuren V:9 Wid Ka 1.0 Rem Ma 2160:3 VA 81.4 10.4 1 D
8 Golden Road V:7 Jan DS 3.9 Jan DS 2160:4 VA 21.5 3.3 9 C
9 Jumanji Love V:4 Jan To 10.1 Sal Pe 2160:5 VA 8.4 2.0 29 B 2
10 Unity Millpond V:7 Lil Ma 4.8 Sve Er 2160:6 VA 17.6 2.9 13 C
11 Yfront V:7 Lin Is 0.9 Lin Ås 2160:7 VA 95.6 11.0 6 D