V64 (S:287 080/O:9 734 922/P:9 858 480/J:1 219 770/V:2 900 490)  

Färjestad

Första start: 18:20

Weather

21 ºC

Vind: SW, 5.4 m/s

Lätt bana

Lopp 5

1640 A 

1a: 100 000 kr

VP Tv Trio V64-2 (K:-1.07) V:517 194/P:517 194/Tv:517 194/Trio:517 194 (U19:59/S19:53/C19:54)

Nr Häst Kusk Ä V% Tränare F Distans S Skor Vagn V Pmin Pmax Rank O Kl R KmT
1 Armani Degato V:3 Adi Er 24.9 Båt Sv 1640:1 AM 3.4 1.6 1.6 100 A
2 Digital Indy H:3 Kih Ör 7.0 Mel St 1640:2 VA 12.1 2.7 2.7 35 C
3 Powerbank V:3 Söd LÅ 1.0 Söd LÅ 1640:3 HY 85.6 9.1 9.1 16 D
4 Born Winner H:3 Dju Ma 1.3 Dju Ma 1640:4 VA 65.5 7.2 7.2 25 D
5 No Doubt H:3 Leo Em 26.8 Leo Em 1640:5 VA 3.2 1.4 1.4 95 A 1 1.10,5
6 Vegan Face V:3 Lug Co 14.1 Lug Co 1640:6 AM 6.0 2.0 2.0 48 B 2
7 Marres Dreamboy H:3 Wes Jö 4.5 Wes Jö 1640:7 HY 18.7 3.3 3.3 34 C 3
8 Super Class C.H.* H:3 Dju MA 1.5 Pal De 1640:8 AM 57.7 7.1 7.1 21 D
9 Natorp Bo H:3 Goo Bj 19.0 Der Pa 1640:9 VA 4.5 1.6 1.6 59 B