V4 (S:15 447/O:644 844/P:622 802V64 (S:213 821/O:6 738 604/P:7 048 391/J:1 018 290/V:2 287 549)  

Örebro

Första start: 18:20

Weather

7 ºC

Vind: WSW, 5.9 m/s

Lätt bana

Lopp 8

2100 A 

1a: 30 000 kr

VP Tv Trio V4-3 (K:8.65) V64-5 (K:8.19) DD-1 V:96 126/P:31 152/Tv:88 383/Trio:70 131 (U21:03/S20:58/C21:00)

Nr Häst Kusk Ä V% Tränare F Distans S Skor V Vkr Pmin Pmax Pkr Rank O Kl R KmT
1 Celtic V:7 Gus KP 0.6 Gus KP 2100:1 127.1 604 6.6 17.9 460 6 D
2 Ridgehead Mikko V:5 Söd LÅ 11.4 Söd LÅ 2100:2 7.0 10998 1.5 3.1 3271 38 B 3
3 Fleuron dOrmoy V:4 Eri JS 46.7 Eri JS 2100:3 1.7 44889 1.1 1.3 12324 100 A
4 Ugly Duckling V:6 And MJ 5.5 And GB 2100:4 14.6 5284 2.5 6.0 1504 36 B 2
5 Karissa Bo* S:5 Kon Jo 7.8 Tie Th 2100:5 10.3 7472 1.8 4.1 2311 29 C
6 Elektra Dream S:6 Wid Ka 4.9 Jon AI 2100:6 16.4 4677 1.6 3.3 3022 22 C
7 No April Fool V:5 Wes Ni 15.3 Wes Ni 2100:7 5.2 14700 1.4 2.5 4443 48 B 1 1.16,9
8 Grose Photo V:5 Jep CJ 5.2 Ste Ul 2100:8 15.3 5027 2.2 5.2 1758 43 B
9 Zazo Rod V:7 Fro To 0.9 Tyb La 2100:9 91.6 839 4.9 13.0 647 6 D
10 Västerbo Loire V:7 Kar Pe 0.7 Ols OA 2100:10 116.0 663 7.3 20.1 409 13 D
11 Imperial Valle V:9 Lau Je Aur Ka 2100:11 100.0 5 1.6 2.0 100
12 Västerbo Gerrard V:5 Röc Bj 1.0 Röc Bj 2100:11 79.4 968 3.4 8.7 999 13 D