V4 (S:45 341/O:2 296 165/P:2 557 940)  

Romme

Första start: 12:00

Weather

-4 ºC

Vind: NE, 7.9 m/s

Lätt bana

Lopp 1

2140 V 

1a: 25 000 kr

VP Tv Trio V4-1 (K:12.01) V:64 384/P:29 655/Tv:120 609/Trio:74 379 (U12:26/S12:19/C12:21)

Nr Häst Kusk Ä V% Tränare F Distans S Skor V Vkr Pmin Pmax Pkr Rank O Kl R KmT
1 Spang Ellesar V:9 Eri Sö 3.7 Hed Be 2140:1 21.8 2359 2.6 5.8 1473 13 C 6
2 Mulsta Kravall V:10 Eri Ul Sal Mo 2140:2 37.3 176 3.0 7.5 172
3 Ruus Otto V:7 Lin OA 9.3 Eli To 2140:3 8.5 5995 2.2 4.9 1814 15 C 2
4 Lilltjära Valle V:10 Ehn He 0.7 Raj Ev 2140:4 110.3 466 10.0 24.8 315 7 D
5 Löpeld V:7 Eri Id 8.9 Eri Id 2140:5 8.9 5749 1.3 2.2 4828 42 B 4
6 Skaffer Adrian V:8 Hjo Li 3.0 Eri EL 2140:6 26.9 1914 3.6 8.5 976 7 D
7 Liheim Birken V:8 Arv St 6.0 Ryh Be 2140:7 13.3 3869 1.7 3.4 2748 49 B 1 1.29,7
8 Eldodin* V:6 Ohl Ul 50.7 Tjo Öy 2160:1 1.5 32666 1.1 1.4 10026 100 A 3
9 Myrsjös Trollpacka S:7 Eri To 0.8 Eri To 2160:2 95.9 536 8.8 21.8 361 4 D
10 Fakstösa S:12 Esk Cl 1.3 Esk Cl 2160:3 61.5 836 7.7 19.1 416 3 D 7
11 Horgen Troll V:12 Gus MC Gus MC 2160:4 99.9 99.9 99.9
12 Lunds Allram V:12 And PM Eri NE 2160:5 1.2 50 1.0 1.0 50
13 Fjäll Humlan S:8 Erl St 2.0 Rai Fi 2160:6 40.2 1278 4.2 9.9 824 7 D 5
14 Faksi Linn S:8 Fri Ka 4.7 Elf Jo 2160:7 17.1 3007 2.2 4.6 1922 15 C
15 Odins My S:6 Kar LÅ 8.9 Kar LÅ 2160:8 9.0 5703 1.4 2.6 3947 23 C