V64 (S:287 080/O:9 734 922/P:9 858 480/J:1 219 770/V:2 900 490Färjestad 

Färjestad

Första start: 18:20

Weather

21 ºC

Vind: SW, 5.4 m/s

Lätt bana

Avd 1

1640 A 

1a: 100 000 kr

VP Tv Trio V64-1 (K:11.63) V:334 511/P:334 511/Tv:334 511/Trio:334 511 (U19:36/S19:30/C19:31)

Nr Häst Kusk Ä V% Tränare F Distans S Skor Vagn V Pmin Pmax Rank O Kl R KmT
1 First Love M.L. H:3 Ohl Ul 1.5 Len Ma 1640:1 HY 56.7 4.5 4.5 18 C
2 Axel Ruda H:3 Dju MA 4.7 Län Pä 1640:2 VA 18.1 2.2 2.2 24 B
3 Hombre D. V:3 Kyl Os 1.4 Kyl Os 1640:3 VA 58.9 5.9 5.9 5 D
4 Bitcoind Arc V:3 Jep CJ 2.5 Eri JS 1640:4 AM 33.6 3.1 3.1 18 C
5 Bombus Jet* H:3 Goo Bj 10.7 Goo Bj 1640:5 AM 7.9 1.5 1.5 21 B 1 1.12,4
6 Fire Piston H:3 Per St 2.1 Zuk Ad 1640:6 VA 39.8 2.6 2.6 22 B 2
7 Enge Jas V:3 Wes Jö 1.6 Wes Jö 1640:7 HY 51.5 3.8 3.8 11 D
8 Unique Apollo H:3 Sko RN Elf Jo 1640:8 VA 35.2 6.3 6.3
9 Hell Bent for Am H:3 Kih Ör 75.4 Mel St 1640:9 AM 1.1 1.0 1.0 100 A 3